บริษัท ซันฟอร์ซัน พาวเวอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
นิทรรศการ

คลิปดินใช้สำหรับอะไร?

Source:

เมื่อแผงโซลาร์เซลล์กำลังสร้างพลังงานไฟฟ้าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิตย์บางอย่างในเวลาเดียวกันหากไม่ได้ดำเนินการกับพื้นดินจะเป็นการทำลายเซลล์แสงอาทิตย์และส่งผลต่ออายุการใช้งาน คลิปกราวด์มีฟันขึ้นและลง ดังนั้นจึงสามารถทำลายพื้นผิว anodized ของรางเพื่อทำให้ไฟฟ้าสถิตในแผงควบคุมไปที่รางแล้วใช้รางแผ่นดินที่ด้านข้างของรางแต่ละรางเพื่อนำไปวางบนพื้น


ground clip.jpg

ground clip 2.jpg

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่สินค้า

ติดตามอย่างรวดเร็ว


Copyright © บริษัท ซันฟอร์ซัน พาวเวอร์ (ประเทศไทย)จำกัด