บริษัท ซันฟอร์ซัน พาวเวอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
นิทรรศการ

ติดตั้งวงเล็บแผงพลังงานแสงอาทิตย์ PV ได้อย่างไร

Source:
ขายึดตามไปภาพวาด,และเซลล์แสงอาทิตย์แผงการเชื่อมต่อด้วยมืออาชีพคอมโพเนนต์สำหรับแผ่น.
ตามไปนักออกแบบและ #39; sภาพวาด,แต่ละของการแตกต่างกันชนิดของหลอดมีเฉพาะการติดตั้งตำแหน่งที่ตั้งซึ่งช่วยให้หลอดผู้ผลิตถึงหนึ่งของการก่อสร้างผู้บังคับบัญชาถึงให้ความช่วยเหลือการติดตั้ง.

หมวดหมู่สินค้า

ติดตามอย่างรวดเร็ว


Copyright © บริษัท ซันฟอร์ซัน พาวเวอร์ (ประเทศไทย)จำกัด