บริษัท ซันฟอร์ซัน พาวเวอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
นิทรรศการ

12 ประเทศแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ และนำไปรีไซเคิลนิทรรศการและสัมมนา

Source: www.batteryfair.co.in

Ⅰ. บทนำ:

POWER ON แสดงเป็น Indiaand #39; s ที่ใหญ่ที่สุด และผู้บุกเบิกแบตเตอรี่ และ นิทรรศการพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคนิคการประชุมจัด โดยท่องข้อมูลในไดเรกทอรีแบตเตอรี่ andamp หนังสือปี Indiaand #39; s สุดอ่านแบตเตอรี่และ sorlar ธุรกิจนิตยสารตั้งแต่ปี 1985 และสหพันธรัฐของอินเดียขนาดเล็กขนาดแบตเตอรี่สมาคม เหตุการณ์มีความภาคภูมิใจในการให้บริการแพลตฟอร์มแบบทั่วไปสำหรับแบตเตอรี่ทั้งหมดอุตสาหกรรมผู้ที่ชื่นชอบ และพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนระบบผู้ผลิตทั่วโลก Gujrat ON พลังงานให้เรา มีโอกาสที่ดีการแสดงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตภัณฑ์และบริการไปทั่วโลกแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มนี้นำแบตเตอรี่ทุกอุตสาหกรรมที่ชื่นชอบการแชร์ความคิดในการประเมินศักยภาพแบตเตอรี่

Ⅱใครจะเข้าร่วม:

●ระบบพลังงานทดแทน
●แสงอาทิตย์อุปกรณ์ดำเนินการ
●ระยะพืชรีไซเคิลและอุปกรณ์แบตเตอรี่กรดตะกั่ว
เครื่องจักรทำแบตเตอรี่●
●ยานพาหนะไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์
●แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์ / อุปกรณ์การทดสอบแบตเตอรี่ UPS
●แบตเตอรี่ andamp แบตเตอรี่แผ่นชาร์จแบตเตอรี่แผ่น
ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่สินค้า

ติดตามอย่างรวดเร็ว


Copyright © บริษัท ซันฟอร์ซัน พาวเวอร์ (ประเทศไทย)จำกัด